График на обученията

  група 1 група 2 група 3
26.03.2013 зала 428, 16 ч.    
27.03.2013   зала 428, 16 ч.  
29.03.2013     зала 428, 16 ч.
02.04.2013 зала 428, 16 ч.    
03.04.2013   зала 428, 16 ч.  
04.04.2013     зала 428, 16 ч.
09.04.2013 зала 428, 16 ч.    
10.04.2013   зала 428, 16 ч.  
11.04.2013     зала 428, 16 ч.
16.04.2013 зала 428, 16 ч.    
17.04.2013   зала 428, 16 ч.  
18.04.2013     зала 428, 16 ч.
22.04.2013 зала 428, 16 ч.    
23.04.2013   зала 428, 16 ч.  
24.04.2013     зала 428, 16 ч.
07.05.2013 зала 428, 16 ч.    
08.05.2013   зала 428, 16 ч.  
09.05.2013     зала 428, 16 ч.
14.05.2013 зала 428, 16 ч.    
15.05.2013   зала 428, 16 ч.  
16.05.2013     зала 428, 16 ч.
20.05.2013 зала 428, 16 ч.    
21.05.2013   зала 428, 16 ч.  
22.05.2013     зала 428, 16 ч.
28.05.2013 зала 428, 16 ч. зала 428, 16 ч.  
29.05.2013     зала 428, 16 ч.
04.06.2013 зала 428, 16 ч. зала 428, 16 ч.  
05.06.2013     зала 428, 16 ч.
12.06.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
19.06.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
24.06.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
26.06.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
28.06.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
01.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
03.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
05.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
08.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
10.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
12.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
15.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
17.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.
19.07.2013 зала 203 - УЦДО, 13-16 ч.