През новата академична година в БСУ започва обучение в дистанционна форма

През новата академична година в Бургаския свободен университет започва обучение по четири магистърски програми в дистанционна форма на обучение: Публично-частни партньорства и проекти, Международни икономически отношения, Бизнес информационни технологии, Публични комуникации и социална психология.

Семинар по проблеми на дистанционното обучение в БСУ

На 25.09.2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе работен семинар по проект № BG051PO001-4.3.04-003 «Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

Burgas Free University sets up a project for the development of a University Centre for Distance Learning and educational services

Burgas Free University sets up a project for the development of a University Centre for Distance Learning and Educational Services.

The Project is financed by the Human Resources Development Operational Programme, with a budget of 307 449 BGN.

One hundred and twenty students will be trained on 22 Master’s programmes, over a period of 22 months. The Project will also provide courses for outside customers.

 

 

Pages

Subscribe to Университетски център за дистанционно обучение към БСУ - УЦДО RSS