дистанционно обучение

Научно-практическа конференция по проблемите на дистанционното обучение

ПОКАНА
за
Национална научно-практическа конференция
„НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“
28 – 29 ноември 2014 г.

 

Програмен комитет
проф. д-р Петко Чобанов
проф. дпн Галя Христозова
проф. д-р Милен Балтов
доц. д-р Евелина Динева
доц. д-р Мария Алексиева

Тематични направления

Subscribe to RSS - дистанционно обучение