За студенти

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Порталът за електронни административни услуги на обучаемите в дистанционна форма на обучение предоставя електронни справки в реално време за студентското досие, съдържащо данни за студентско състояние, изучавани дисциплини, положени изпити, както и за учебни графици, изпитни сесии, учебни планове и съобщения.
Системата извежда информация за семестриални и административни такси и дава възможност за плащането им през интернет.

ИНСТРУКЦИЯ, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ

 1. Адресът за достъп до сайта на Университетския център за дистанционно обучение е http://ucdo.bfu.bg/
 2. Адресът на интернет-базираната система за дистанционно обучение Мудъл е http://ucdo.bfu.bg/moodle/. Достъп до нея има през сайта на УЦДО.  Адресът на системата е достъпен в Интернет мрежата през всички съвременни уеб браузъри.
 3. Достъпът до системата Moodle изисква потребителско име и парола. Студентите използват факултетен номер за потребителско име и парола,  генерирана от администраторите на системата, която студентът получава и сменя при първо влизане.
 4. В случай на забравена парола за достъп, студентите трябва да се обърнат към служителите в отдел „Информационно осигуряване“ за смяната и́.
 5. Всеки студент, който е получил достъп след вход в системата, чрез меню „Моите курсове“, има бърз достъп до курсовете, в които е записан.
 6. Друга възможност за достъп до учебните материали в платформата Мудъл е през рубриката „Магистърски програми“. Дисциплините са разпределени в йерархична структура според принадлежността към съответните центрове.
 7. Учебните материали за всяка дисциплина са публикувани и съдържат както обща информация за курса (анотация, изисквания на получаване на кредити по дисциплината, програма, информация да преподавателя и връзка с него), така тематично разпределение на учебното съдържание и допълнителни ресурси.
 8. След първоначално влизане в курса по съответната дисциплината, студентът е необходимо  да се запознае с общата информация.
 9. Лекциите и упражненията се публикуват в масово използвани формати - Word, PDF, Power Point и др. Материалите могат да се запазят на локалния компютър за изучаване по всяко време, дори при липса на интернет връзка. За преглеждане на PDF файлове е необходимо да бъде инсталиран безплатен софтуер Adobe Reader. В по-новите операционни системи няма необходимост от инсталиране на допълнителен софтуер за преглеждане на такива файлове.
 10. За всяка основна тема са публикувани допълнителни ресурси и дейности, тестови въпроси, които са подходящи за самоподготовка на студентите.
 11. При евентуални въпроси относно техническото осигуряване на дистанционното обучение, студентите могат да се обръщат за съдействие към отдел “Информационно осигуряване” или преподавателя по дисциплината.