Продължаващо обучение

Университетският център за дистанционно обучение при БСУ предлага курсове за външни потребители.

Наименование на курса Анотация Учебна програма
1 Тренинг по мениджърска реторика, водене на дискусии, преговори и общуване с персонала pdf
2 Актуални проблеми на съвременния български правопис и правоговор pdf
3 Планиране и управление на кариерата pdf
4 Инструменти за ефективен офис мениджмънт pdf
5 Разработване на бази от данни pdf
6 Умения за управление на промяната pdf
7 Съвременни информационни и комуникационни технологии в бизнес и неправителствени организации pdf
8 Делова кореспонденция на английски език/Business Correspondence in English pdf
9 Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение pdf
10 Свободни за употреба компютърни програми и интернет приложения в преподаването и обучението pdf
11 Академия за таланти по програмиране pdf
12 Стратегически комуникации в публичния сектор pdf
13 Копирайтинг – създаване на рекламни и PR текстове pdf
14 Стратегическо поведение и теория на игрите pdf
15 Фалшификати на основните чуждестранни валути pdf
16 Валутни операции и сделки на организирания борсов и извънборсов пазар pdf
17 Електротехника и Електроника pdf
18 Поведенческа (бихевиористична) икономика pdf
19 Включването на семейството и модела на отворената към общността детска градина pdf
20 Обучение по математика в 3D среда pdf
21 Първи стъпки в анализа на данни pdf

Условията за кандидатстване и записване ще бъдат публикувани на по-късен етап.