Дистанционното обучение – бъдещето на висшето образование

Дистанционното обучение е един модерен модел на образование. Обучение за студентите, което се случва от дома, от работното място, от автобуса и т.н. Чрез различни форми на общуване студенти и преподаватели осъществяват връзка, която им позволява да съчетават своето обучение с личните и професионални ангажименти.

Най-ранните сведения за дистанционното обучение започват от 1728 година. Тогава "Boston Gazette", за първи път използват за своя реклама, методите на дистанционната форма. Тези методи се прилагат и във висшето образование в Университета в Южна Африка през 1946 г. От 1728 година до днес начините на комуникация се развиват от писма до електронни платформи като Moodle, ATutor, Claroline и др. Тези платформи, предоставят свободата за организиране на времето за учене.

Възможностите на дистанционното обучение:

Този вид обучение е възможност за преподаване на знания, умения и създаване на нагласи и отношения чрез всички възможни технически средства. Съчетаването на професионалната кариера с обучение в удобно за студента време само едно от предимствата на дистанционната форма. В хода на комуникацията се осъществява синхронна или асинхронна връзка чрез съвременни комуникационни средства като форум, чат, съобщения, Skype, видеоконферентна връзка и др.

Дистанционното обучение дава възможност както за групови, така и за индивидуални консултации отново чрез интернет пространството. То предоставя на настоящи и бъдещи студенти, качествено образование в удобно за тях време. То е и възможност за хора, които иначе не биха могли да участват в учебния процес - работещи, майки с деца, хора в неравностойно положение и др. Тази форма на обучение е един доказан пример за това, как Интернет дава неограничени възможности за надграждане на професионалната квалификация.

Някои от положителните и отрицателните страни.
Предимства:

  • пести време и пари
  • дава възможност за определяна на личния ритъм за учене
  • съвместява учене със професионални и лични ангажименти

Недостатъци:

  • липса на топъл контакт между двете страни
  • проблеми с качеството на интернет връзката

Главната цел е да улесни желаещите да получат необходимата им квалификация чрез гъвкавост, съобразена с потребността на всеки. Или с други думи дистанционната форма на обучение е процес, при който създадената дистанция се компенсира със средства като аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии.