ПРОГРАМА за Национална научно-практическа конференция

ПРОГРАМА

за

Национална научно-практическа конференция

„ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ

НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ“

28 – 29 ноември 2014 г.

 

 

Прочетете тук цялата програма