Научно-практическа конференция по проблемите на дистанционното обучение

ПОКАНА
за
Национална научно-практическа конференция
„НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“
28 – 29 ноември 2014 г.

 

Програмен комитет
проф. д-р Петко Чобанов
проф. дпн Галя Христозова
проф. д-р Милен Балтов
доц. д-р Евелина Динева
доц. д-р Мария Алексиева

Тематични направления

  • Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование
  • Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда
  • Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища
  • Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища – работен семинар

Организационен комитет
проф. д-р Димитър Юдов
проф. д-р Лина Анастасова
проф. д-р Силви Чернев
доц. д-р Веселина Жечева
гл. ас. д-р Юлия Йоргова
Елка Мавродиева
Валя Павлова

Работни езици
Български
Руски
Английски

Заявка за участие
Подава се по електронен път чрез сайта на университета www.bfu.bg
Такса правоучастие
За участие в конференцията не се изисква заплащане на такса.

Изисквания към докладите
Всеки участник може да заяви повече от един доклад, но в различни направления.
Докладът да е в размер до 12 страници и оформен съгласно образеца.
Докладите се изпращат електронно чрез сайта на университета www.bfu.bg .
Докладите ще се отпечатат предварително.
Всеки участник ще получи сборник с докладите при регистрацията.

Важни срокове
Заявка за участие: до 01.09.2014 г.
Изпращане на докладите: до 01.10.2014 г.
Изпращане на потвърждение за приет доклад: до 10.10.2014 г.

Телефони за контакти
056 900 506, 056 900 565 и 056 900 534

Регистрация
Регистрацията за участие е на 28 ноември 2014 г. от 12.00 до 14.00 часа в БСУ.

Откриване на конференцията
Официалното откриване е на 28.11.2014 г. от 14.00 часа в зала 207 на БСУ.

E-mail на конференцията
conf2014@bfu.bg