График за обучение на Учебен отдел

График

за провеждане на обученията на  служителите от Учебен отдел  на БСУ

Дата

Час

Продължителност

17.06.2013

16-18.30

2.30 ч.

19.06.2013

16-18.30

2.30 ч.

20.06.2013

16-18.30

2.30 ч.

25.06.2013

16-18.30

2.30 ч.

27.06.2013

16-18.30

2.30 ч.

28.06.2013

16-18.30

2.30 ч.

02.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

04.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

09.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

11.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

12.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

16.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

18.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

22.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

23.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

25.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

29.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

31.07.2013

16-18.30

2.30 ч.

Общо:

45 часа

* Графикът е съгласуван с Ръководителя на дейността

* Обучението се провежда в зала 428.