Визия

Да бъдем водещия център за дистанционно обучение в България, като предоставяме обучение и услуги, отговарящи на глобалните тенденции на пазара на труда.