Плакат на УЦДО

Плакат на Университетски център за дистанционно обучение към БСУ.