През новата академична година в БСУ започва обучение в дистанционна форма

През новата академична година в Бургаския свободен университет започва обучение по четири магистърски програми в дистанционна форма на обучение: Публично-частни партньорства и проекти, Международни икономически отношения, Бизнес информационни технологии, Публични комуникации и социална психология.

Семинар по проблеми на дистанционното обучение в БСУ

На 25.09.2013 г. в Бургаския свободен университет се проведе работен семинар по проект № BG051PO001-4.3.04-003 «Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

В БСУ стартира квалификационна програма за обучение на преподаватели за разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение

Сред образователните среди на международно равнище се отделя особено внимание за развиване на идеите за осигуряване „образование за всички”. В частност това се отнася в предоставянето на възможност на различни групи за по-ефективно влизане в контакт с лица и социални групи, за които обикновените средства за образование не носят удовлетворение.

Цел на дистанционното обучение е задоволяването на такива потребности.

БСУ стартира проект за изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги

Бургаският свободен университет стартира проект за изграждане на Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и услуги. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 307 449 лева. В продължение на 22 месеца ще бъдат обучени 120 човека в 4 магистърски програми и в 20 курса за външни потребители. Ще бъдат закупени три софтуерни приложения за създаване на виртуална лаборатория, оборудвана с работна станция, IP камери и специален интерактивен мултимедиен проектор.

Плакат на УЦДО

Плакат на Университетски център за дистанционно обучение към БСУ.

Стартира пилотен информационен сайт на УЦДО

Стартира пилотен информационен сайт на Университетски център за дистанционно обучение на Бургаски свободен университет по проект "РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", финансиран по схема BG051РО001-4.3.04 на Европейският социален фонд.

Pages

Subscribe to Университетски център за дистанционно обучение към БСУ - УЦДО RSS