Дистанционното обучение – бъдещето на висшето образование

Дистанционното обучение е един модерен модел на образование. Обучение за студентите, което се случва от дома, от работното място, от автобуса и т.н. Чрез различни форми на общуване студенти и преподаватели осъществяват връзка, която им позволява да съчетават своето обучение с личните и професионални ангажименти.

ПРОГРАМА за Национална научно-практическа конференция

ПРОГРАМА

за

Национална научно-практическа конференция

„ИНОВАЦИИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ

НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ“

Първите курсисти в дистанционно проведени курсове в БСУ, вече получиха Удостоверения за допълнително обучение

На специално организирана церемония на 06 ноември 2014 в БСУ, завършилите първите дистанционни курсове за външни потребители по: Обучение по математика в 3D  среда; Инструменти за ефективен офис мениджмънт и Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение получиха своите Удостоверения за допълнително обучение.

Церемония за връчване на удостоверения за допълнително обучение за дистанционно проведени курсове в БСУ

Ние вярваме в продължаващото обучение
и ученето през целия живот...

На специално организирана церемония на 06 ноември 2014 в БСУ, завършилите първите дистанционни курсове за външни потребители по: Обучение по математика в 3D  среда; Инструменти за ефективен офис мениджмънт и Развитие на умения за онлайн преподаване и обучение ще получат Удостоверения за допълнително обучение.

В БСУ - първи занятия за студенти в дистанционна форма на обучение

В периода 23 – 27 октомври 2014 г. в Бургаския свободен университет бяха организирани и проведени първите присъствени занятия за дистанционна форма на обучение.

От академичната 2014/2015 г. Университетът предлага и магистърски програми в дистанционна форма на обучение.

В БСУ – Информационен ден за желаещите да се обучават в дистанционна форма на обучение

На 14.10.2014 г. в Бургаския свободен университет се проведе за четвърти пореден път Информационен ден по проект № BG051PO001-4.3.04-003 „Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО) – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

За първа година дистанционно обучение в БСУ

В навечерието на откриването на новата академична година и следвайки философията за новата идея в образованието, в Бургаския свободен университет за първа година стартира магистърска програма в дистанционна форма на обучение.

Научно-практическа конференция по проблемите на дистанционното обучение

ПОКАНА
за
Национална научно-практическа конференция
„НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО“
28 – 29 ноември 2014 г.

 

Програмен комитет
проф. д-р Петко Чобанов
проф. дпн Галя Христозова
проф. д-р Милен Балтов
доц. д-р Евелина Динева
доц. д-р Мария Алексиева

Тематични направления

Дистанционно обучение и магистратури в БСУ

Публично-частни партньорства и проекти, Международни икономически отношения, Бизнес информационни технологии, Публични комуникации и социална психология ще може да се изучават и дистанционно през новата академична година в Бургаския свободен университет. Продължителността на четирите магистърски програми в дистанционната форма на обучение е година и половина – три семестъра.

Втори семинар по проблеми на дистанционното обучение в БСУ

На 15.01.2014 г. в Бургаския свободен университет се проведе работен семинар по проект № BG051PO001-4.3.04-003 «Университетски център за електронни форми  на дистанционно обучение и услуги при БСУ (УЦДО)  – възможност за учене през целия живот” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” към Европейския социален фонд.

Pages

Subscribe to Университетски център за дистанционно обучение към БСУ - УЦДО RSS