Cover of Сфери на приложение на виртуалните светове
Comments:

Свидетели сме на непрекъснато нарастващия интерес от страна на обществото към блоговете, социалните мрежи и така наречените „виртуални светове”. Това явление не е случайно. Виртуалните светове бързо се превърнаха в една неразделна и съществена част от модерния живот. Още с появата си виртуалните светове станаха изключително популярни и натрупаха с бързи темпове огромна база от редовни потребители.

В този цикъл статии са разгледани "сериозните" приложения на виртуалните светове за образователни цели. Основен проблем в този контекст е това, че вече съществуват множество виртуални светове, а потребителите не винаги могат лесно да се ориентират кой от всички тях да използват в дадена конкретна ситуация и предметна област. За да се подпомогне изборът на виртуален свят, подходящ за конкретен контекст, е направен преглед на особеностите, характеристиките и сферите на приложение на виртуалните светове. Специално внимание е отделено на специфичните особености на обучението във виртуални среди и светове.