Използването на ИКТ /Информационни и комуникационни технологии/ в преподаването и обучението започва постепенно да се превръща в обичайна ежедневна практика на всички преподаватели. Преподавателите по чужди езици, поради спецификата на тяхната дисциплина, която е пряко свързана с комуникиране на чужди езици, са една от целевите групи пряко заинтересовани от активното използване на ИКТ в процеса на обучение.

Настоящият курс е предназначен за преподаватели по чужди езици, които не са имали възможност в рамките на присъствено обучение да развият умения за използване на ИКТ. Във времето на постоянно и главоломно развитие на ИКТ в посока на развитие на интерактивността свързана с обмяна, споделяне и он лайн групова работа по различни проекти, курсът е предназначен и за всички преподаватели, които искат да актуализират и усъвършенстват уменията си за използване на ИКТ в обучението.

Курсът е практически насочен към използване на най-употребяваните приложение подходящи за чуждоезиково обучение - платформата Мудъл и дейностите по създаване на интерактивни тестове и уики, мултимедия и използване на видеосподеляне, създаване на анкети, използване на дискусионен форум и блог.  Всяка дейност ще бъде придружавана с изработване на учебни материали и дискусия за възможностите и начините на тяхната употреба в урочната и извънкласната работа.

В този курс всички участници в обучението участват като преподаватели и администратори на курс /имат възможност да публикуват материали за своите ученици/

Всеки преподавател разполага с една секция от курса!