Разработване на курсове по дисциплината "Електронно обучение"

Електронно обучение по информационни технологии.

Информатика 9-ти клас

Информационни технологии, 8-ми клас