Нормативни документи

1. Правилник за дейността на университетския център за дистанционно обучение в БСУ

2. Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в БСУ

3. Правилник за провеждане на дистанционно обучение в БСУ